34.432

Versterking stelsel ter beheersing van legaal wapenbezittype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit
ingediend 22-03-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-11-12      
advies 2015-12-18 36    
nader rapport 2016-03-17   90  
indiening 2016-03-22   5  
Tweede Kamer
verslag 2016-05-03     42
nota naar aanleiding van het verslag 2016-08-18     107
stemming 2017-04-18     243
subtotaal       392
Eerste Kamer
eindverslag 2017-05-16 28    
stemming 2017-05-23 7    
subtotaal   35   35
Staatsblad
publicatie wet 2017-06-15   23  
totalen
TK + EK       427
totaal       581

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK