34.434

Wet verduidelijking voorschriften woonbotentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijzing van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)
ingediend 23-03-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-10-19      
advies 2015-12-17 59    
nader rapport 2016-03-22   96  
indiening 2016-03-23   1  
Tweede Kamer
verslag 2016-04-21     29
nota naar aanleiding van het verslag 2016-06-23     63
stemming 2016-12-20     180
subtotaal       272
Eerste Kamer
eindverslag 2017-01-17 28    
stemming 2017-01-24 7    
subtotaal   35   35
Staatsblad
publicatie wet 2017-02-13   20  
totalen
TK + EK       307
totaal       483

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK