34.455

Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruiktype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik)
ingediend 18-04-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-12-23      
advies 2016-03-09 77    
nader rapport 2016-04-13   35  
indiening 2016-04-18   5  
Tweede Kamer
verslag 2016-05-20     32
nota naar aanleiding van het verslag 2016-06-27     38
stemming 2016-07-07     10
subtotaal       80
Eerste Kamer
eindverslag 2016-07-12 5    
stemming 2016-07-12 0    
subtotaal   5   5
Staatsblad
publicatie wet 2016-08-10   29  
totalen
TK + EK       85
totaal       231

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK