34.490

Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrechttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht)
ingediend 07-06-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-02-02      
advies 2016-03-24 51    
nader rapport 2016-03-31   7  
indiening 2016-06-07   68  
Tweede Kamer
verslag 2016-09-09     94
nota naar aanleiding van het verslag 2016-11-04     56
stemming 2016-11-24     20
subtotaal       170
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-12-20 26    
memorie van antwoord 2016-12-22   2  
eindverslag 2017-01-17 26    
stemming 2017-01-24 7    
subtotaal   59 2 61
Staatsblad
publicatie wet 2017-02-09   16  
totalen
TK + EK       231
totaal       373

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK