34.501

Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaarttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (Pb EU 2008, L 97/72) en enkele andere verordeningen op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008)
ingediend 17-06-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-07-09      
advies 2015-09-24 77    
nader rapport 2016-06-14   264  
indiening 2016-06-17   3  
Tweede Kamer
verslag 2016-09-16     91
nota naar aanleiding van het verslag 2019-03-08     903
stemming 2019-04-11     34
subtotaal       1028
Eerste Kamer
eindverslag 2019-04-16 5    
stemming 2019-04-23 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2019-05-16   23  
totalen
TK + EK       1040
totaal       1407

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK