34.515 (R2070)

Goedkeuring Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebiedtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)
ingediend 06-07-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-07-06      
Tweede Kamer
verslag 2016-09-28     84
nota naar aanleiding van het verslag 2016-10-21     23
stemming 2016-11-24     34
subtotaal       141
Eerste Kamer
eindverslag 2016-12-06 12    
stemming 2016-12-13 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2016-12-22   9  
totalen
TK + EK       160
totaal       169

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK