34.517

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces
ingediend 08-07-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-04-23      
advies 2015-12-14 235    
nader rapport 2016-07-05   204  
indiening 2016-07-08   3  
Tweede Kamer
verslag 2016-10-10     94
nota naar aanleiding van het verslag 2017-03-20     161
stemming 2017-05-30     71
subtotaal       326
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-07-12 43    
memorie van antwoord 2017-11-22   133  
eindverslag 2017-12-12 20    
behandeling 2018-02-13 63    
stemming 2018-02-20 7    
subtotaal   133 133 266
Staatsblad
publicatie wet 2018-03-29   37  
totalen
TK + EK       592
totaal       1071

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK