34.523

Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederlandtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland)
ingediend 23-08-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-12-15      
advies 2016-02-19 66    
nader rapport 2016-07-07   139  
indiening 2016-08-23   47  
Tweede Kamer
verslag 2016-10-20     58
nota naar aanleiding van het verslag 2017-02-02     105
stemming 2017-03-30     56
subtotaal       219
Eerste Kamer
eindverslag 2017-04-11 12    
stemming 2017-04-18 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2017-05-12   24  
totalen
TK + EK       238
totaal       514

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK