34.534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwettype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)
ingediend 12-09-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-09-12      
Tweede Kamer
verslag 2018-11-06     785
nota naar aanleiding van het verslag 2018-11-22     16
stemming 2018-12-20     28
subtotaal       829
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-02-05 47    
memorie van antwoord 2019-03-12   35  
verslag 2019-04-12 31    
nota naar aanleiding van het verslag 2019-04-18   6  
behandeling 2019-05-21 33    
stemming 2019-05-28 7    
subtotaal   118 41 159
Staatsblad
publicatie wet 2019-07-10   43  
totalen
TK + EK       988
totaal       1031

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK