34.577

Beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie
ingediend 17-10-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-07-14      
advies 2016-09-21 69    
nader rapport 2016-10-17   26  
indiening 2016-10-17   0  
Tweede Kamer
verslag 2016-11-18     32
nota naar aanleiding van het verslag 2016-11-29     11
stemming 2016-12-15     16
subtotaal       59
Eerste Kamer
eindverslag 2016-12-20 5    
stemming 2016-12-20 0    
subtotaal   5   5
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-09   79  
totalen
TK + EK       64
totaal       238

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK