34.583

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014)
ingediend 24-10-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-10-24      
Tweede Kamer
verslag 2016-12-02     39
nota naar aanleiding van het verslag 2017-07-03     213
stemming 2017-09-26     85
subtotaal       337
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-10-31 35    
memorie van antwoord 2017-11-29   29  
nader voorlopig verslag 2017-12-08 9    
nadere memorie van antwoord 2017-12-11   3  
eindverslag 2017-12-12 1    
stemming 2017-12-19 7    
subtotaal   52 32 84
Staatsblad
publicatie wet 2017-12-28   9  
totalen
TK + EK       421
totaal       430

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK