34.596

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerktype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
ingediend 28-10-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-06-02      
advies 2016-09-05 95    
nader rapport 2016-10-28   53  
indiening 2016-10-28   0  
Tweede Kamer
verslag 2016-12-09     42
nota naar aanleiding van het verslag 2016-12-27     18
stemming 2017-02-21     56
subtotaal       116
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-05-09 77    
memorie van antwoord 2017-05-12   3  
eindverslag 2017-05-23 11    
stemming 2017-05-30 7    
subtotaal   95 3 98
Staatsblad
publicatie wet 2017-06-19   20  
totalen
TK + EK       214
totaal       382

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK