34.598

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Rog teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen
ingediend 01-11-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-11-01      
Tweede Kamer
verslag 2017-01-18     78
nota naar aanleiding van het verslag 2017-01-27     9
stemming 2018-03-13     410
subtotaal       497
Eerste Kamer
eindverslag 2018-03-27 14    
stemming 2018-04-03 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2018-05-24   51  
totalen
TK + EK       518
totaal       569

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK