34.609

Invoering Europese betalingsbevelproceduretype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PbEU 2015, L 341/1)
ingediend 15-11-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-11-15      
Tweede Kamer
verslag 2016-12-15     30
nota naar aanleiding van het verslag 2017-01-27     43
stemming 2017-02-16     20
subtotaal       93
Eerste Kamer
eindverslag 2017-03-07 19    
stemming 2017-03-21 14    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-31   10  
totalen
TK + EK       126
totaal       136

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK