34.635

Reactietermijn voor verzoeken ter controle of bepaalde personen zijn uitgesloten van het (passief) kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees Parlementtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)
ingediend 16-12-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-12-16      
Tweede Kamer
verslag 2017-01-19     34
nota naar aanleiding van het verslag 2017-02-07     19
stemming 2017-03-30     51
subtotaal       104
Eerste Kamer
eindverslag 2017-04-11 12    
stemming 2017-04-18 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2017-05-11   23  
totalen
TK + EK       123
totaal       146

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK