34.651

Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapportentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten)
ingediend 16-01-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-11-28      
advies 2016-12-21 23    
nader rapport 2017-01-10   20  
indiening 2017-01-16   6  
Tweede Kamer
verslag 2017-02-16     31
nota naar aanleiding van het verslag 2017-03-22     34
stemming 2017-04-18     27
subtotaal       92
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-05-11 23    
memorie van antwoord 2017-05-12   1  
eindverslag 2017-05-16 4    
stemming 2017-05-23 7    
subtotaal   34 1 35
Staatsblad
publicatie wet 2017-06-02   10  
totalen
TK + EK       127
totaal       186

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK