34.654

Evaluatiewet WNTtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)
ingediend 16-01-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-10-20      
advies 2016-12-16 57    
nader rapport 2017-01-16   31  
indiening 2017-01-16   0  
Tweede Kamer
verslag 2017-01-26     10
nota naar aanleiding van het verslag 2017-02-01     6
stemming 2017-02-16     15
subtotaal       31
Eerste Kamer
eindverslag 2017-03-07 19    
stemming 2017-03-21 14    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2017-04-11   21  
totalen
TK + EK       64
totaal       173

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK