34.656

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs
ingediend 17-01-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-07-12      
advies 2016-10-20 100    
nader rapport 2017-01-16   88  
indiening 2017-01-17   1  
Tweede Kamer
verslag 2017-02-14     28
nota naar aanleiding van het verslag 2017-04-03     48
stemming 2017-05-16     43
subtotaal       119
Eerste Kamer
eindverslag 2017-05-30 14    
stemming 2017-06-06 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2017-06-21   15  
totalen
TK + EK       140
totaal       344

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK