34.664

Wijziging Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met het omzetten van de richtlijn zeevarenden in Nederlandse wetgevingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)
ingediend 24-01-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-11-26      
advies 2017-01-04 39    
nader rapport 2017-01-20   16  
indiening 2017-01-24   4  
Tweede Kamer
verslag 2017-02-22     29
nota naar aanleiding van het verslag 2017-03-28     34
stemming 2017-04-20     23
subtotaal       86
Eerste Kamer
eindverslag 2017-05-23 33    
stemming 2017-05-30 7    
subtotaal   40   40
Staatsblad
publicatie wet 2017-06-19   20  
totalen
TK + EK       126
totaal       205

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK