34.666

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)
ingediend 26-01-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-01-26      
Tweede Kamer
verslag 2017-05-18     112
nota naar aanleiding van het verslag 2017-12-05     201
stemming 2018-02-01     58
subtotaal       371
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-03-13 40    
memorie van antwoord 2018-04-05   23  
eindverslag 2018-04-10 5    
stemming 2018-04-17 7    
subtotaal   52 23 75
Staatsblad
publicatie wet 2018-05-24   37  
totalen
TK + EK       446
totaal       483

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK