34.677

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisatiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)
ingediend 10-02-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-07-07      
advies 2016-09-28 83    
nader rapport 2017-02-09   134  
indiening 2017-02-10   1  
Tweede Kamer
verslag 2017-03-31     49
nota naar aanleiding van het verslag 2017-06-14     75
stemming 2017-09-12     90
subtotaal       214
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-10-23 41    
memorie van antwoord 2018-02-01   101  
nader voorlopig verslag 2018-03-13 40    
nadere memorie van antwoord 2018-04-11   29  
eindverslag 2018-04-17 6    
stemming 2018-04-24 7    
subtotaal   94 130 224
Staatsblad
publicatie wet 2018-05-24   30  
totalen
TK + EK       438
totaal       686

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK