34.678

Wet invoering associate degree-opleidingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding).
ingediend 13-02-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-02-13      
Tweede Kamer
verslag 2017-04-20     66
nota naar aanleiding van het verslag 2017-06-08     49
behandeling 2017-06-29     21
stemming 2017-07-04     5
subtotaal       141
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-09-18 76    
memorie van antwoord 2017-09-22   4  
eindverslag 2017-09-26 4    
stemming 2017-10-03 7    
subtotaal   87 4 91
Staatsblad
publicatie wet 2017-10-20   17  
totalen
TK + EK       232
totaal       249

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK