34.732

Bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregistertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister
ingediend 31-05-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-05-31      
Tweede Kamer
verslag 2017-07-06     36
nota naar aanleiding van het verslag 2017-09-11     67
stemming 2017-10-10     29
subtotaal       132
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-11-07 28    
memorie van antwoord 2017-11-30   23  
eindverslag 2017-12-12 12    
stemming 2017-12-19 7    
subtotaal   47 23 70
Staatsblad
publicatie wet 2018-02-02   45  
totalen
TK + EK       202
totaal       247

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK