34.735

Wet accreditatie op maattype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)
ingediend 07-06-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-11-21      
advies 2017-02-10 81    
nader rapport 2017-06-02   112  
indiening 2017-06-07   5  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2017-10-23     138
stemming 2018-02-13     113
subtotaal       251
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-03-12 27    
memorie van antwoord 2018-04-13   32  
nader voorlopig verslag 2018-05-29 46    
nadere memorie van antwoord 2018-05-31   2  
eindverslag 2018-06-05 5    
stemming 2018-06-12 7    
subtotaal   85 34 119
Staatsblad
publicatie wet 2018-07-05   23  
totalen
TK + EK       370
totaal       591

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK