34.761

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam
ingediend 17-07-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-03-09      
advies 2017-05-04 56    
nader rapport 2017-07-14   71  
indiening 2017-07-17   3  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2017-11-28     134
stemming 2018-03-08     100
subtotaal       234
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-04-17 40    
memorie van antwoord 2018-05-31   44  
nader voorlopig verslag 2018-06-18 18    
nadere memorie van antwoord 2018-10-18   122  
eindverslag 2018-11-30 43    
behandeling 2018-12-04 4    
stemming 2018-12-11 7    
subtotaal   112 166 278
Staatsblad
publicatie wet 2018-12-20   9  
totalen
TK + EK       512
totaal       651

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK