34.764

Invoering dienstplicht voor vrouwentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen
ingediend 28-08-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-03-24      
advies 2017-05-08 45    
nader rapport 2017-08-22   106  
indiening 2017-08-28   6  
Tweede Kamer
verslag 2017-09-27     30
nota naar aanleiding van het verslag 2017-12-14     78
behandeling 2018-01-30     47
stemming 2018-02-06     7
subtotaal       162
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-03-13 35    
memorie van antwoord 2018-04-09   27  
nader voorlopig verslag 2018-05-29 50    
nadere memorie van antwoord 2018-07-12   44  
eindverslag 2018-09-25 75    
stemming 2018-10-02 7    
subtotaal   167 71 238
Staatsblad
publicatie wet 2019-04-25   205  
totalen
TK + EK       400
totaal       762

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK