34.769

Wet transparant toezicht financiële marktentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten)
ingediend 04-09-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-01-04      
advies 2017-03-31 86    
nader rapport 2017-08-29   151  
indiening 2017-09-04   6  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2017-11-28     85
stemming 2018-02-06     70
subtotaal       155
Eerste Kamer
eindverslag 2018-03-20 42    
stemming 2018-03-27 7    
subtotaal   49   49
Staatsblad
publicatie wet 2018-04-12   16  
totalen
TK + EK       204
totaal       463

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK