34.770

Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)
ingediend 04-09-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-05-19      
advies 2017-06-21 33    
nader rapport 2017-08-28   68  
indiening 2017-09-04   7  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2017-11-20     77
stemming 2018-02-06     78
subtotaal       155
Eerste Kamer
eindverslag 2018-02-20 14    
stemming 2018-03-06 14    
subtotaal   28   28
Staatsblad
publicatie wet 2018-03-29   23  
totalen
TK + EK       183
totaal       314

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK