34.780

Implementatie richtlijn elektronische facturering bij overheidsopdrachtentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten
ingediend 13-09-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-07-12      
advies 2017-08-04 23    
nader rapport 2017-09-11   38  
indiening 2017-09-13   2  
Tweede Kamer
verslag 2017-10-26     43
nota naar aanleiding van het verslag 2017-11-13     18
stemming 2017-11-30     17
subtotaal       78
Eerste Kamer
eindverslag 2017-12-12 12    
stemming 2017-12-19 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2018-01-12   24  
totalen
TK + EK       97
totaal       184

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK