34.788

Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstellingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling)
ingediend 19-09-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-08-28      
advies 2017-09-11 14    
nader rapport 2017-09-15   4  
indiening 2017-09-19   4  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2017-10-25     36
behandeling 2017-11-22     28
stemming 2017-11-23     1
subtotaal       65
Eerste Kamer
verslag 2017-12-07 14    
nota naar aanleiding van het verslag 2017-12-08   1  
behandeling 2017-12-19 11    
stemming 2017-12-19 0    
subtotaal   25 1 26
Staatsblad
publicatie wet 2017-12-28   9  
totalen
TK + EK       91
totaal       122

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK