34.795

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183) en de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (PbEU 2016, L 183) (Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen)
ingediend 26-09-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-09-26      
Tweede Kamer
verslag 2017-11-16     51
nota naar aanleiding van het verslag 2018-06-08     204
stemming 2018-06-28     20
subtotaal       275
Eerste Kamer
eindverslag 2018-07-10 12    
stemming 2018-07-10 0    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2018-10-04   86  
totalen
TK + EK       287
totaal       373

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK