34.807

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerdentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden
ingediend 12-10-2017 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-06-01      
advies 2017-07-12 41    
nader rapport 2017-10-09   89  
indiening 2017-10-12   3  
Tweede Kamer
verslag 2017-11-17     36
nota naar aanleiding van het verslag 2018-02-19     94
stemming 2018-07-03     134
subtotaal       264
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-10-02 91    
memorie van antwoord 2018-12-18   77  
nader voorlopig verslag 2019-02-18 62    
nadere memorie van antwoord 2019-04-16   57  
eindverslag 2019-04-23 7    
behandeling 2019-05-28 35    
stemming 2019-06-04 7    
subtotaal   202 134 336
totalen
TK + EK       600

Documenten EK


Behandeling in TK