34.813

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldienstentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)
ingediend 23-10-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-10-03      
advies 2017-10-04 1    
nader rapport 2017-10-16   12  
indiening 2017-10-23   7  
Tweede Kamer
verslag 2017-12-01     39
nota naar aanleiding van het verslag 2018-06-20     201
stemming 2018-09-11     83
subtotaal       323
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-10-29 48    
memorie van antwoord 2018-11-13   15  
eindverslag 2018-11-27 14    
stemming 2018-12-04 7    
subtotaal   69 15 84
Staatsblad
publicatie wet 2018-12-27   23  
totalen
TK + EK       407
totaal       450

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK