34.847

Wet uitvoering verordening effectenfinancieringstransactiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2015, L 337) (Wet uitvoering verordening SFTR)
ingediend 04-12-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-12-04      
Tweede Kamer
verslag 2018-02-09     67
nota naar aanleiding van het verslag 2018-05-25     105
stemming 2018-06-21     27
subtotaal       199
Eerste Kamer
eindverslag 2018-06-26 5    
stemming 2018-07-03 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2018-07-27   24  
totalen
TK + EK       211
totaal       235

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK