34.851

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbeschermingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)
ingediend 12-12-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-06-15      
advies 2017-10-10 117    
nader rapport 2017-12-08   59  
indiening 2017-12-12   4  
Tweede Kamer
verslag 2018-01-31     50
nota naar aanleiding van het verslag 2018-02-13     13
stemming 2018-03-13     28
subtotaal       91
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-04-10 28    
memorie van antwoord 2018-04-18   8  
eindverslag 2018-04-24 6    
stemming 2018-05-15 21    
subtotaal   55 8 63
Staatsblad
publicatie wet 2018-05-22   7  
totalen
TK + EK       154
totaal       341

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK