34.860

Verzamelwet EZK en LNV 2018type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 2018)
ingediend 21-12-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-12-21      
Tweede Kamer
verslag 2018-02-20     61
nota naar aanleiding van het verslag 2018-03-16     24
stemming 2018-04-12     27
subtotaal       112
Eerste Kamer
eindverslag 2018-04-17 5    
stemming 2018-04-24 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2018-05-24   30  
totalen
TK + EK       124
totaal       154

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK