34.861

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijventype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
ingediend 08-01-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2018-01-08      
Tweede Kamer
verslag 2018-02-22     45
nota naar aanleiding van het verslag 2018-04-11     48
verslag 2019-01-30     339
stemming 2019-03-19     48
subtotaal       435
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-04-30 42    
memorie van antwoord 2019-05-09   9  
verslag 2019-05-16 7    
nota naar aanleiding van het verslag 2019-05-20   4  
behandeling 2019-05-27 7    
stemming 2019-06-04 8    
subtotaal   64 13 77
Staatsblad
publicatie wet 2019-06-17   13  
totalen
TK + EK       512
totaal       525

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK