34.871

Modernisering Wet ministeriële verantwoordelijkheidtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen
ingediend 27-01-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-07-06      
advies 2017-08-03 28    
nader rapport 2018-01-23   173  
indiening 2018-01-27   4  
Tweede Kamer
verslag 2018-02-15     19
stemming 2018-03-13     26
subtotaal       45
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-04-13 31    
memorie van antwoord 2018-05-15   32  
nader voorlopig verslag 2018-06-12 28    
nadere memorie van antwoord 2018-07-05   23  
eindverslag 2018-07-10 5    
stemming 2018-07-10 0    
subtotaal   64 55 119
Staatsblad
publicatie wet 2018-07-27   17  
totalen
TK + EK       164
totaal       386

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK