34.912

Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening)
ingediend 16-03-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2018-03-16      
Tweede Kamer
verslag 2018-04-19     34
nota naar aanleiding van het verslag 2018-06-07     49
stemming 2018-06-28     21
subtotaal       104
Eerste Kamer
eindverslag 2018-07-03 5    
stemming 2018-07-10 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2018-09-07   59  
totalen
TK + EK       116
totaal       175

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK