34.933

Vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de EU-lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechtentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128)
ingediend 12-04-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-12-21      
advies 2018-02-15 56    
nader rapport 2018-04-10   54  
indiening 2018-04-12   2  
Tweede Kamer
verslag 2018-05-16     34
nota naar aanleiding van het verslag 2018-05-24     8
stemming 2018-07-05     42
subtotaal       84
Eerste Kamer
eindverslag 2018-07-10 5    
stemming 2018-07-10 0    
subtotaal   5   5
Staatsblad
publicatie wet 2018-07-20   10  
totalen
TK + EK       89
totaal       211

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK