34.934

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)
ingediend 12-04-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-12-21      
advies 2018-02-15 56    
nader rapport 2018-04-10   54  
indiening 2018-04-12   2  
Tweede Kamer
verslag 2018-05-18     36
nota naar aanleiding van het verslag 2018-06-15     28
verslag 2018-07-04     55
behandeling 2018-10-17     105
stemming 2018-10-18     1
subtotaal       189
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-11-20 33    
memorie van antwoord 2018-12-07   17  
verslag 2018-12-13 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2018-12-14   1  
stemming 2018-12-18 4    
subtotaal   43 18 61
Staatsblad
publicatie wet 2018-12-28   10  
totalen
TK + EK       250
totaal       372

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK