34.939

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbeschermingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming)
ingediend 18-04-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-01-04      
advies 2018-03-23 78    
nader rapport 2018-04-16   24  
indiening 2018-04-18   2  
Tweede Kamer
verslag 2018-05-18     30
nota naar aanleiding van het verslag 2018-06-04     17
stemming 2018-07-03     29
subtotaal       76
Eerste Kamer
eindverslag 2018-07-10 7    
stemming 2018-07-10 0    
subtotaal   7   7
Staatsblad
publicatie wet 2018-07-27   17  
totalen
TK + EK       83
totaal       204

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK