34.984

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapenstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)
ingediend 29-06-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-03-23      
advies 2018-05-24 62    
nader rapport 2018-06-25   32  
indiening 2018-06-29   4  
Tweede Kamer
verslag 2018-09-17     80
nota naar aanleiding van het verslag 2019-01-15     120
stemming 2019-02-19     35
subtotaal       235
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-04-15 55    
memorie van antwoord 2019-05-22   37  
eindverslag 2019-05-28 6    
stemming 2019-06-04 7    
subtotaal   68 37 105
Staatsblad
publicatie wet 2019-07-22   48  
totalen
TK + EK       340
totaal       486

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK