35.041

Verbetering werking Schadefonds Geweldsmisdrijven en uitbreiding taakuitoefening tot Caribisch Nederlandtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden
ingediend 18-09-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-03-09      
advies 2018-04-24 46    
nader rapport 2018-09-13   142  
indiening 2018-09-18   5  
Tweede Kamer
verslag 2018-11-05     48
nota naar aanleiding van het verslag 2019-01-17     73
stemming 2019-02-14     28
subtotaal       149
Eerste Kamer
eindverslag 2019-02-19 5    
stemming 2019-03-05 14    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2019-03-19   14  
totalen
TK + EK       168
totaal       375

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK