35.050

Wet meer ruimte voor nieuwe scholentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)
ingediend 02-10-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-10-07      
advies 2018-02-27 508    
nader rapport 2018-10-01   216  
indiening 2018-10-02   1  
Tweede Kamer
verslag 2018-12-20     79
nota naar aanleiding van het verslag 2019-06-04     166
behandeling 2019-09-12     100
stemming 2019-10-01     19
subtotaal       364
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-11-19 49    
memorie van antwoord 2020-01-14   56  
nader voorlopig verslag 2020-02-11 28    
nadere memorie van antwoord 2020-02-28   17  
eindverslag 2020-03-03 4    
behandeling 2020-05-12 70    
stemming 2020-05-19 7    
subtotaal   158 73 231
Staatsblad
publicatie wet 2020-06-12   24  
totalen
TK + EK       595
totaal       1344

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK