35.054

Aanvullingswet geluid Omgevingswettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)
ingediend 05-10-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-12-20      
advies 2017-05-19 150    
nader rapport 2018-09-28   497  
indiening 2018-10-05   7  
Tweede Kamer
verslag 2018-12-06     62
nota naar aanleiding van het verslag 2019-04-24     139
stemming 2019-07-02     69
subtotaal       270
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-11-11 132    
memorie van antwoord 2019-11-15   4  
verslag 2020-01-20 66    
nota naar aanleiding van het verslag 2020-01-24   4  
behandeling 2020-02-18 25    
stemming 2020-02-18 0    
subtotaal   223 8 231
Staatsblad
publicatie wet 2020-03-09   20  
totalen
TK + EK       501
totaal       1175

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK