35.087

Invoering van de Wzd-functionaristype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris
ingediend 22-11-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-07-03      
advies 2018-09-03 62    
nader rapport 2018-11-19   77  
indiening 2018-11-22   3  
Tweede Kamer
verslag 2019-01-22     61
nota naar aanleiding van het verslag 2019-05-10     108
stemming 2019-06-18     39
subtotaal       208
Eerste Kamer
eindverslag 2019-07-02 14    
stemming 2019-07-09 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2019-09-04   57  
totalen
TK + EK       229
totaal       428

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK