35.102

Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)
ingediend 30-11-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-06-15      
advies 2018-09-17 94    
nader rapport 2018-11-27   71  
indiening 2018-11-30   3  
Tweede Kamer
verslag 2019-01-30     61
nota naar aanleiding van het verslag 2019-06-07     128
stemming 2020-02-04     242
subtotaal       431
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-03-10 35    
memorie van antwoord 2020-06-19   101  
eindverslag 2020-06-23 4    
stemming 2020-06-30 7    
subtotaal   46 101 147
Staatsblad
publicatie wet 2020-07-08   8  
totalen
TK + EK       578
totaal       754

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK