35.108

Wet implementatie prospectusverordeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening)
ingediend 17-12-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2018-12-17      
Tweede Kamer
verslag 2019-02-07     52
nota naar aanleiding van het verslag 2019-02-26     19
stemming 2019-04-18     51
subtotaal       122
Eerste Kamer
eindverslag 2019-04-23 5    
stemming 2019-05-14 21    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2019-05-28   14  
totalen
TK + EK       148
totaal       162

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK