35.122

Wet straffen en beschermentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)
ingediend 15-01-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-08-22      
advies 2018-10-10 49    
nader rapport 2019-01-10   92  
indiening 2019-01-15   5  
Tweede Kamer
verslag 2019-03-01     45
nota naar aanleiding van het verslag 2019-05-15     75
behandeling 2019-06-20     36
stemming 2019-06-25     5
subtotaal       161
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-10-15 112    
memorie van antwoord 2020-01-15   92  
nader voorlopig verslag 2020-03-06 51    
nadere memorie van antwoord 2020-03-27   21  
eindverslag 2020-04-14 18    
behandeling 2020-06-16 63    
stemming 2020-06-23 7    
subtotaal   251 113 364
Staatsblad
publicatie wet 2020-07-03   10  
totalen
TK + EK       525
totaal       681

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK